สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 061 032 6594 or 064 354 6459