พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2560

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

จัดพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

5th Sep 2017


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-636-1051 ต่อ 301 , 351 , 354     อีเมล์ pm.award2017@gmail.com