พิธีมอบรางวัลปี 2552

ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister's Export Award 2009 หรือ PM Export Award 2009)

21st Feb 2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-507-8280