พิธีมอบรางวัลปี 2552

ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister's Export Award 2009 หรือ PM Export Award 2009)

21st Feb 2014


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-636-1051 ต่อ 301 , 351 , 354     อีเมล์ pm.award2017@gmail.com