ครบรอบ ๒๕ ปี “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๕๙” (PM Award 2016)

เชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ (Prime Minister’s Export Award 2016 : PM Award 2016) รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกไทย 

22nd Mar 2016


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-507-8278