พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2560

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

จัดพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

5th Sep 2017

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 061 032 6594 or 064 354 6459