พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016 : PM Award 2016)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นประจำปี 2559 ‘PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2016’ (PM AWARD 2016)’ โดยมีผู้ประกอบธุรกิจส่งออก จำนวน 43 บริษัท เข้ารับรางวัลจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลเป็นผู้มอบให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นสูงให้กับสินค้าและบริการไทย ที่มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และสนับสนุนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0

4th Nov 2016

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 061 032 6594 or 064 354 6459