ประชาสัมพันธ์จัดงานเสวนา"รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560"

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน “เสวนารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2560” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยในหัวข้อ “Smart Content” เจาะลึกถึงการทำการตลาดอย่างไรให้อยู่ทน อยู่นาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิตอล โดยมี คุณทรงพล เนรกัณฐี ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์ ,คุณธนัท สรรักษ์สิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล , คุณคมกริช บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ บริบูรณ์ ,คุณวราภรณ์ มนัสรังสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-เฟรช จำกัด เจ้าของแบรนด์ เค-เฟรช และ คุณนรินทร์เดช ทวีแสงพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าของแบรนด์ อัลทรอน บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด รวมไปถึงขั้นการเตรียมเอกสาร หลักฐานในการสมัครขอรับรางวัลและสิทธิประโยชน์จากการได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 ซ.สุขุมวิท 31 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานเปิดงาน 

20th Mar 2017

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-507-8280