“ประเทศไทย 4.0” เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกไทยเพื่อรับ "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกประจำปี 2560" ดีเด่น

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวด "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560" (Prime Minister's Export Award 2017 : PM Award 2017) ภายใต้แนวคิดLEADING THE WAYรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่สร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนโดยรางวัลฯ สะท้อนความสำเร็จของธุรกิจไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0ส่งเสริมผู้ประกอบการ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในอนาคตต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมล่าสุด เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลฯ ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560

 

 

20th Mar 2017

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-507-8271