ข่าวไฮไลท์

ประมวลภาพรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2561

กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2018) รับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล ในปีนี้ได้ใช้แนวคิด ‘Leading The Way’ สะท้อนถึงเส้นทางเดินแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจไทย ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 Link Download รูปข่าว : http://bit.ly/Picture_Winner_PMAward2018

13th Sep 2018

  • ประชาสัมพันธ์จัดงานเสวนา"รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560"

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน “เสวนารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2560” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยในหัวข้อ “Smart Content” เจาะลึกถึงการทำการตลาดอย่างไรให้อยู่ทน อยู่นาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิตอล โดยมี คุณทรงพล เนรกัณฐี ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์ ,คุณธนัท สรรักษ์สิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล , คุณคมกริช บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ บริบูรณ์ ,คุณวราภรณ์ มนัสรังสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-เฟรช จำกัด เจ้าของแบรนด์ เค-เฟรช และ คุณนรินทร์เดช ทวีแสงพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าของแบรนด์ อัลทรอน บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด รวมไปถึงขั้นการเตรียมเอกสาร หลักฐานในการสมัครขอรับรางวัลและสิทธิประโยชน์จากการได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 ซ.สุขุมวิท 31 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานเปิดงาน 

    20th Mar 2017
  • “ประเทศไทย 4.0” เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกไทยเพื่อรับ "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกประจำปี 2560" ดีเด่น

        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวด "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560" (Prime Minister's Export Award 2017 : PM Award 2017) ภายใต้แนวคิดLEADING THE WAYรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่สร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนโดยรางวัลฯ สะท้อนความสำเร็จของธุรกิจไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0ส่งเสริมผู้ประกอบการ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในอนาคตต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมล่าสุด เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลฯ ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560    

    20th Mar 2017
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-507-8280