ข่าวไฮไลท์

พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016 : PM Award 2016)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นประจำปี 2559 ‘PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2016’ (PM AWARD 2016)’ โดยมีผู้ประกอบธุรกิจส่งออก จำนวน 43 บริษัท เข้ารับรางวัลจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลเป็นผู้มอบให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นสูงให้กับสินค้าและบริการไทย ที่มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และสนับสนุนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0

4th Nov 2016

 • ประชาสัมพันธ์จัดงานเสวนา"รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560"

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน “เสวนารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2560” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยในหัวข้อ “Smart Content” เจาะลึกถึงการทำการตลาดอย่างไรให้อยู่ทน อยู่นาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิตอล โดยมี คุณทรงพล เนรกัณฐี ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์ ,คุณธนัท สรรักษ์สิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล , คุณคมกริช บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ บริบูรณ์ ,คุณวราภรณ์ มนัสรังสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-เฟรช จำกัด เจ้าของแบรนด์ เค-เฟรช และ คุณนรินทร์เดช ทวีแสงพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าของแบรนด์ อัลทรอน บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด รวมไปถึงขั้นการเตรียมเอกสาร หลักฐานในการสมัครขอรับรางวัลและสิทธิประโยชน์จากการได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 ซ.สุขุมวิท 31 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานเปิดงาน 

  20th Mar 2017
 • “ประเทศไทย 4.0” เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกไทยเพื่อรับ "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกประจำปี 2560" ดีเด่น

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวด "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560" (Prime Minister's Export Award 2017 : PM Award 2017) ภายใต้แนวคิดLEADING THE WAYรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่สร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนโดยรางวัลฯ สะท้อนความสำเร็จของธุรกิจไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0ส่งเสริมผู้ประกอบการ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในอนาคตต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมล่าสุด เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลฯ ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560    

  20th Mar 2017
 • ครบรอบ ๒๕ ปี “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๕๙” (PM Award 2016)

  เชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙” (Prime Minister’s Export Award 2016 : PM Award 2016) รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกไทย 

  22nd Mar 2016

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-636-1051 ต่อ 301 , 351 , 354 หรือ 098-341-4539     อีเมล์ pm.award2017@gmail.com