Prime Minister’s Export Award

เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับรางวัล

  • ได้รับโล่และเกียรติบัตรสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ จากนายกรัฐมนตรี
  • ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ หรือร่วมจัดงานแสดงสินค้ากับกรมทั้งในและต่างประเทศ
  • ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award ในการส่งเสริมการขาย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรางวัลอันทรงเกียรติ

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ