ระบบประเมินความพร้อมผู้ส่งออกไทย (TERAK)

EXIM BANK ขอแนะนำระบบ “TERAK” หรือระบบประเมินความพร้อมผู้ส่งออกไทย ที่จะช่วยให้คุณสามารถประเมินธุรกิจของคุณได้ครบทุกมิติการส่งออก รู้จุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพทางธุรกิจของคุณ ประเมินด้วยตัวเองง่ายๆ ภายในเวลา 20 นาที พร้อมรับรายงานคำแนะนำจากผู้ส่งออกและผู้บริหารบริษัทส่งออกชั้นนำของไทย
ระบบ TERAK ยังเชื่อมโยงคุณให้เข้าถึงโครงการพัฒนาผู้ส่งออก แหล่งความรู้และการให้คำปรึกษา รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในเวทีโลกได้เร็วและง่ายขึ้น

สมัครเป็นสมาชิกและเข้าใช้ระบบประเมินได้แล้ววันนี้ ฟรี!
https://terak.exim.go.th/sign-in

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ) 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000