การพิจารณาคัดเลือกรอบเอกสาร
✍️ การพิจารณาคัดเลือกรอบเอกสารจากคณะอนุกรรมการ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ของแต่ละสาขา ที่ตรวจเอกสารกันอย่างเข้มข้น...
ระบบประเมินความพร้อมผู้ส่งออกไทย (TERAK)
EXIM BANK ขอแนะนำระบบ “TERAK” หรือระบบประเมินความพร้อมผู้ส่งออกไทย ที่จะช่วยให้คุณสามารถประเมินธุรกิจของคุณได้ครบทุกมิติการส่งออก...
กิจกรรม Orientation ให้กับผู้สนใจสมัคร PM Award 2021 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การพิจารณาและตัดสินผู้สมัคร รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น...
PM Export Award 2021 ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จที่มากกว่า เปิดรับสมัครแล้ว ถึง 15 พ.ค. นี้ !!
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจส่งออก สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น...